Rekrytering av Management och Specialister

Recruitment

Rekrytering av Management & Specialister

Ryberg-Consulting är representerat i alla viktiga städer och ekonomiska regioner i Tyskland, Österrike, Schweiz, Luxemburg och Sverige.

Vi hittar rätt kandidater inom ett brett spektrum av branscher och positioner för ert företag.

Med vårt nätverk kan vi stödja ditt företag i hela Europa.

Vi stödjer er från kravspecifikation genom urvalsprocessen till de första veckorna av samarbete.

Rådgivning:

Med vår erfarenhet och analyser utvecklar vi kravprofilerna tillsammans med er.

Sökning:

Databassökning, annonsering och headhunting. Genom vårt nätverk hittar vi de rätta kandidaterna för olika branscher och positioner över hela Europa, med fokus på Tyskland, Österrike, Schweiz, Luxemburg och Skandinavien.

Urval:

Vi säkerställer att era nya kollegor möter kraven, både ifråga om kompetens och personlighet.

Ring oss för att diskutera en skräddarsydd sökprocess för ert företag.

Tyskland: +49 (0)6131-240 651-0

Sverige: +46 (0)31417 43-0