Team- & Ledarskapsutveckling

team-management-entwicklung

VI GÖR ERT FÖRETAG ÄNNU BÄTTRE!

Vi koncentrerar oss på det väsentliga. Därigenom märks framgången snabbt men kännetecknas även av hållbarhet.

Exempel på teman:

Personlutveckling:
Vilka möjligheter att växa har era medarbetare och chefer?

Organisationsutveckling:
Är ert företag en lärande organisation?

Företagskultur:
Vilka värderingar har ert företag, och hur implementeras de?

Styrning av ledningsgrupper:
Delar ni en uppfattning om vad ledarskap innebär?

Samtals- och feedbackkultur:

Vilka är era riktlinjer för kommunikation och hur hanterar ni konflikter?

Utvärdering av de anställda:

Hjälper utvärderingar anställda och chefer?

Planering för efterträdare:

Hur ser framtiden ut för de anställda och ert företag?

Företagskommunikation och -information:

Har alla anställda den information som krävs för effektivt arbete?

Changemanagement:

Hur hanterar ni förändringar?

All rådgivning är till 100% anpassade till era behov.

Ring oss för att diskutera en skräddarsydd process för ert företag.

Tyskland: +49 (0)6131-240 651-0

Sverige: +46 (0)31417 43-0